G  l  o   r  i  a  s   k   a  t  t  e  n

konst

kultur

trädgård

vintage

Månadens bibel läsning

AUGUSTI 2019


JEREMIA


1 KAPITLET

JEREMIAS KALLELSE SOM PROFET. sÅ HÄR SKRIVER BIBELN


VERS 4-8

HERRENS ORD KOM TILL MIG; HAN SADE: fÖRRÄN JAG DANADE DIG I MODERLIVET, UTVALDE JAG DIG, OCH FÖRRÄN DU UTGICK UR MODERSSKÖTET, HELGADE JAG DIG; JAG SATTE DIG TILL EN PROFET FÖR FOLKEN. MEN JAG SVARADE : 'ACK HERRE, H E R R E! SE, JAG FÖRSTÅR ICKE ATT TALA, TY JAG ÄR FÖR UNG'. DÅ SADE HERREN TILL MIG: 'SÄG ICKE; 'JAG ÄR FÖR UNG' UTAN GÅ ÅSTAD, VART JAG ÄN SÄNDER DIG, OCH TALA, VAD JAG ÄN BJUDER DIG. FRULTA ICKE FÖR DEM; TY JAG ÄR MED DIG OCH VILL HJÄLPA DIG, SÄGER HERREN.

Psaltaren 119:105 Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.Mitt i din oro vill jag möta dig. Du har inte vetat var du är eller vart du ska. Du har känt dig omgiven av ett töcken och du har inte kunnat se klart. Jag säger dig, mitt barn. Herren har sett dig och dina tårar. Jag är den som ger dig nytt liv och ger dig glädjen åter. Frukta icke, se jag är med dig, säger Herren den helige.


Dessa rader var från en kvinna ett 'profetiskt' tal. Det kallas så när Herren vill ge dig ett budskap.


Joh. 14:1, 27 b

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.

Min älskade Bibel


Min Bibel säger att jag är älskad av Gud. Att Jesus kom till jorden som världens frälsare. Vilken nåd, vilken lycka. Gud välsigne dig. Du som inte är frälst. Böj dina knän vänd dig till Herren Jesus Kristus och be om dina synders förlåtelse. Tacka. Börja läsa Bibeln. Gå till en kyrka. Fortsätt be. Du kommer att finna den kyrka/församling du hör dig hemma.

Matteus 7.12 'Därför, allt I viljen att människorna skola göra eder, det skolen i ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna'.


Många människor säger så här 'jag kan inte läsa Bibeln, jag förstår den inte'. Men hur många gånger har du inte läst vanliga böcker och inte förstått någonting förrän du kommer till sista sidan. Så är det med att läsa bibeln, du förstår inte allt. Då får nu niga eller bocka inför Guds ord och gå vidare. En dag förstår du.


Tacka GUD för det du har. Hur länge har du inte önskat dig det och det, sen när du har din önskan framför dig så har du redan glömt bort din längtan. Vi är sådana människor. Vi människor tror att lyckan är att äga något. Lyckan är att ha Gud vid sin sida. Det är han hos dig. Varje dag. Vi människor kan inte förstå hur Gud som har allt kan älska människan framför allt annat. Men betänk det som du har önskat - gav dig det lyckan. Så är det med Guds kärlek. Han vet vad som är värt att älskas. Människan. Du och jag. GVD.